Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

verksamhetsutvecklare, lean

Description

Code

2421.4

Description

Verksamhetsutvecklare inom lean planerar och förvaltar lean-program i olika en organisations olika affärsenheter. De driver och samordnar projekt för kontinuerlig förbättring som syftar till att uppnå tillverkningseffektivitet, optimera arbetsstyrkans produktivitet, skapa företagsinnovation och genomföra betydande förändringar som påverkar verksamheten och affärsprocesserna samt rapportera om resultat och framsteg till företagsledningen. De bidrar till att skapa en kultur av kontinuerlig förbättring vid företaget, och de ansvarar för att utveckla och utbilda en grupp av lean-experter.

Alternativ beteckning

chef för operativ excellens

kontinuerlig förbättringschef

chef för tillverkning av spetskompetens

process excellence manager

ansvarig för kontinuerlig förbättring

lean facilitator

specialist på kontinuerlig förbättring

kaizen manager

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: