Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

rektor, primärskola

Description

Code

1345.1.6

Description

Rektorer (primärskola) leder den dagliga verksamheten på en primärskola eller grundskola. De leder personal, fattar beslut om antagning och ansvarar för efterlevnad av läroplansnormer som är åldersanpassade för grundskoleelever och underlättar utbildning för social och akademisk utveckling. De ser även till att skolan uppfyller de lagstadgade nationella utbildningskraven.

Alternativ beteckning

grundskolerektor

rektor, låg- och mellanstadieskola

rektor, låg- och mellanstadiet

skolchef, primärskola

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser