Skip to main content

Show filters

Hide filters

1:e fartygsingenjör

Description

Code

3151.2

Description

1:e fartygsingenjörer ansvarar för hela den tekniska driften av fartyget, inklusive tekniska, elektriska och mekaniska avdelningar. De agerar som chefer för hela maskinavdelningen ombord på fartyget. De har det övergripande ansvaret för alla tekniska arbeten och all teknisk utrustning ombord på fartyget. 1:e fartygsingenjörer samarbetar för säkerhet, överlevnad och hälso- och sjukvård ombord och iakttar tillämpliga nationella och internationella standarder.

Alternativ beteckning

1:e Maskinist

förste fartygsingenjör

förste maskinist

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser