Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

revisionsansvarig

Description

Code

2411.1.2

Description

Revisionsansvariga övervakar revisionspersonal, planering och rapportering samt granskar revisionspersonalens automatiska revisionshandlingar för att se till att företagets metodik följs. De upprättar rapporter, utvärderar allmänna revisions- och verksamhetsrutiner samt meddelar resultaten till den överordnade ledningen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: