Skip to main content

Show filters

Hide filters

kommunikationschef

Description

Code

1222.1

Description

Kommunikationschefer ansvarar för att utveckla kommunikationsstrategier i syfte att presentera organisationens mål, tjänster eller produkt. Kommunikationschefer samordnar kommunikationsprojekt och hanterar ett företags kommunikation med interna och externa kunder. De kontrollerar internkommunikationen och ser till att kommunikationen når varje anställd och att ytterligare frågor kan besvaras. För extern kommunikation samordnar de samstämmighet mellan de budskap som förmedlas i e-post, tryckta material, artiklar i pressen och reklammaterial för företag. De strävar efter att upprätthålla en sanningsenlig kommunikation.

Alternativ beteckning

kommunikationsdirektör

presstalesman

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations