Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef, kulturcenter

Description

Code

1431.1.1

Description

Chefer (kulturcenter) leder verksamheten på ett kulturcenter, organiserar och främjar kulturella aktiviteter och evenemang, förvaltar personal och strävar efter att främja en övergripande integrering av kulturprogram i samhället.

Alternativ beteckning

kulturhuschef

chef, kulturcentrum

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser