Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

handläggare, social trygghet

Description

Code

1213.2.1

Description

Handläggare (social trygghet) styr och utvecklar statliga sociala trygghetsprogram för att bidra till offentlig välfärd samt främja program för social trygghet. De övervakar den personal som arbetar med den statliga sociala tryggheten och undersöker befintliga strategier för att bedöma problem och ta fram förbättringsförslag.

Alternativ beteckning

embedsmand

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: