Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

notarius publicus

Description

Code

2619.10

Description

Notarius publicus kontrollerar äktheten och legitimiteten hos officiella handlingar, till exempel deklarationer, certifikat, kontrakt, urkunder och köpeavtal. De granskar dokumenten, bevittnar undertecknandet och autentiserar dem. De förvaltar eder och intyganden samt utför andra ärenden som är typiska för notarius publicus.

Scope note

Excludes people performing the transfer of legal properties and titles. Excludes conveyance clerk.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: