Skip to main content

Show filters

Hide filters

statistikassistent

Description

Code

3314.2

Description

Statistikassistenter samlar in uppgifter och använder statistiska formler för att genomföra statistiska undersökningar och upprätta rapporter. De skapar diagram, kurvor och undersökningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: