Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

undersköterska, vård- och specialavdelning och mottagning

Description

Code

5321.1

Description

Undersköterskor på vård- och specialavdelningar och mottagningar arbetar tillsammans i team bestående av registrerade sjuksköterskor inom vård och omsorg av personer i alla åldersgrupper inom akutvård och primärvård.

Alternativ beteckning

sjukvårdsbiträde

-

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser