Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, produktionsteknik

Description

Code

2141.4.2

Description

Ingenjörer (produktionsteknik) ser över och utvärderar produktionsresultat, utför dataanalys och identifierar underpresterande produktionssystem. De letar efter lösningar på lång eller kort sikt samt planerar produktionsförbättringar och processoptimering.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: