Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetstekniker, kemiteknik

Description

Code

3116.1.2

Description

Kvalitetstekniker (kemiteknik) genomför besiktningar och precisionsmätningar för provning och kvalitetssäkring av produkter med hjälp av datorstyrda maskiner och system.

Alternativ beteckning

kontrolltekniker, kemiteknik

kvalitetsingenjör, kemiteknik

kontrollingenjör, kemiteknik

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: