Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

energirådgivare

Description

Code

3112.7

Description

Energirådgivare ger råd till kunder om fördelar och nackdelar med olika energikällor. De hjälper kunder att förstå energitariffer och försöker minska deras energiförbrukning och koldioxidavtryck genom att använda energieffektiva produkter och metoder.

Alternativ beteckning

energianalytiker

energikonsult

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser