Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

produktionschef, gruvindustri

Description

Code

1322.1.1

Description

Produktionschefer (gruvindustri) samordnar och tillämpar produktionsplaner och -scheman för utvinning på kort och medellång sikt, t.ex. borrning, blästring, malm- och mineralutvinning samt avfallshantering.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser