Skip to main content

Show filters

Hide filters

produktionschef, gruvindustri

Description

Code

1322.1.1

Description

Produktionschefer (gruvindustri) samordnar och tillämpar produktionsplaner och -scheman för utvinning på kort och medellång sikt, t.ex. borrning, blästring, malm- och mineralutvinning samt avfallshantering.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: