Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

stadsplanerare

Description

Code

2164.4

Description

Stadsplanerare utarbetar utvecklingsplaner för städer, tätorter, storstäder och regioner. De undersöker behoven i samhället eller i regionen (ekonomiska, sociala och transportrelaterade) och utvärderar andra parametrar, t.ex. hållbarhet, för att lägga fram välgrundade program som syftar till att förbättra området.

Alternativ beteckning

smart stadsplanerare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser