Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

major

Description

Code

0110.5

Description

Majorer för befäl över stora truppenheter av officerare och soldater samt övervakar deras utbildning och välbefinnande. De övervakar även deras förvaltning och utrustning.

Alternativ beteckning

major i armén

armémajor

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: