Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

registrator, djurpark

Description

Code

2621.9

Description

Registratorer (djurpark) ansvarar för upprätthållande av diverse register över djur och deras vård på djurparker. Detta omfattar både historiska och aktuella uppgifter. De ansvarar för sammanställande av uppgifter i ett organiserat och godkänt redovisningssystem. I de flesta fall omfattar detta även regelbundet inlämnande av rapporter till regionala eller internationella system för artinformation och/eller som en del av förvaltade avelsprogram. Registratorer är således oftast ansvariga för både intern och extern förvaltning av institutionens register. De samordnar ofta även djurtransporter för djursamlingen.

Alternativ beteckning

registrator, zoo

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: