Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

yrkeslärare, idrott

Description

Code

2320.1.21

Description

Yrkeslärare i idrott undervisar elever i sitt specialiserade studieområde, idrott, som till övervägande del är av praktisk karaktär. De tillhandahåller teoretisk undervisning i de praktiska färdigheter och tekniker som eleverna behöver för ett idrottsrelaterat yrke, t.ex. hälsospecialist eller organisatör av utomhusaktiviteter. De motiverar elever i lämpliga sociala ramar inom sitt studieområde och lär ut lämpliga attityder och värderingar. De övervakar elevernas framsteg, hjälper dem individuellt vid behov samt utvärderar deras kunskaper och prestationer inom idrott genom uppgifter, tester och prov.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser