Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

säkerhetschef

Description

Code

1219.1.2

Description

Säkerhetschefer garanterar säkerheten för personer såsom kunder och anställda och företagets tillgångar (fast eller lös egendom, maskiner, fordon och fastigheter). De garanterar säkerhet och trygghet genom att tillämpa säkerhetspolicyer, hålla reda på olika händelser, tillämpa säkerhetsprotokoll, inrätta förfaranden för hantering av nödsituationer, utföra säkerhetsbedömningar och övervaka säkerhetspersonalen.
 

Alternativ beteckning

säkerhetsansvarig

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser