Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

gatumatsförsäljare

Description

Code

5212.1

Description

Gatumatsförsäljare säljer livsmedel, mat och produkter på därför avsedda marknadsplatser utomhus eller inomhus eller på gator. De tillagar maten i sina kiosker. Gatumatsförsäljare använder olika försäljningstekniker för att göra reklam för sina produkter till förbipasserande.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: