Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektronstrålesvetsare

Description

Code

7212.3.1

Description

Elektronstrålesvetsare förbereder och hanterar svetsmaskiner avsedda för sammanfogning av metallföremål med hjälp av en elektronstråle med hög hastighet. De övervakar bearbetningsprocesser som åstadkommer en förändring i den kinetiska energin i elektroner, vilket omvandlar energin till värme för att smälta och foga samman metall genom precisionssvetsning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser