Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

religiös ledare

Description

Code

2636.2

Description

Religiösa ledare leder religiösa organisationer eller samfund, genomför andliga och religiösa ceremonier samt ger andlig vägledning till medlemmar i en viss religiös grupp. Det kan röra sig om missionsarbete, predikoarbete eller arbete inom en religiös orden eller ett religiöst samfund såsom kloster. Religiösa ledare utför uppgifter vid ledning av gudstjänster, religiös utbildning, begravningar och vigsel, rådgivning till medlemmar och diverse andra samhällstjänster, både i samband med den organisation de arbetar för och genom sin egen dagliga verksamhet.

Alternativ beteckning

kyrkoherde

imam

präst

buddhistmunk

diakon

pastorsadjunkt

rabbin

buddhistnunna

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser