Skip to main content

Show filters

Hide filters

grävmaskinsförare

Description

Code

8342.3

Description

Grävmaskinsförare använder grävmaskiner för att gräva ut jord eller andra material. De medverkar i diverse projekt såsom rivning, muddring och grävning av hål, byggnadsgrunder och dikar.

Alternativ beteckning

grävmaskinist

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: