Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

byggnadskontrollant

Description

Code

3112.1.3

Description

Byggnadskontrollanter övervakar verksamheten på större byggarbetsplatser för att se till att allt sker i enlighet med standarder och specifikationer. De iakttar noggrant eventuella säkerhetsproblem och tar prover på produkter för att kontrollera att de överensstämmer med standarder och specifikationer.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: