Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kärnkraftsingenjör

Description

Code

2149.9.4

Description

Kärnkraftsingenjörer planerar och projekterar teknisk utrustning och tekniska processer på kärnkraftverk och kärnanläggningar. De bedriver teknisk verksamhet i samband med kärnkraftverk och upprättar risklösningar.

Alternativ beteckning

kärningenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: