Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

musiklärare

Description

Code

2354.1

Description

Musiklärare undervisar i olika musikgenrer och uttrycksformer, t.ex. klassisk musik, jazz-, folk-, pop-, blues-, rockmusik, elektronisk musik m.m. i rekreationssyfte. De ger eleverna en översikt över musikhistorien och musikrepertoar men använder främst ett praktiskt inriktat tillvägagångssätt vid sina kurser. Under dessa kurser hjälper de eleverna att experimentera med olika stilar och tekniker för det musikinstrument som de har valt samt uppmuntrar dem att utveckla en egen stil. De genomför rollbesättning, regisserar och producerar musikaliska föreställningar och samordnar den tekniska produktionen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser