Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

brandinspektör

Description

Code

1112.4

Description

Brandinspektörer övervakar brandkårens verksamhet för att se till att de tillhandahållna tjänsterna är effektiva och att nödvändig utrustning tillhandahålls. De utvecklar och hanterar verksamhetsstrategier samt säkrar efterlevnad av lagstiftningen på området. De utför säkerhetsinspektioner och främjar utbildning om brandskydd.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: