Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

laboratoriechef, medicinskt laboratorium

Description

Code

1349.17

Description

Laboratoriechefer (medicinskt laboratorium) övervakar ett laboratoriums dagliga verksamhet. De leder anställda och informerar om verksamhetsplaner. De övervakar och ser till att all laboratorieverksamhet genomförs i enlighet med specifikationerna, ordnar den nödvändiga laboratorieutrustningen och säkerställer att tillämpliga normer för hälsa och säkerhet följs. 

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: