Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

svetsinspektör

Description

Code

3115.1.24

Description

Svetsinspektörer undersöker fogar och förband mellan metaller. De använder visuella verktyg och elektriska instrument för att granska förbanden och säkerställa deras kvalitet och säkerhet. Svetsinspektörer ser till att alla relaterade svetsarbeten, planer och material följer tillämpliga riktlinjer i enlighet med säkerhetsbestämmelserna. Förutom fältarbetet med granskning av svetsprojekt arbetar svetsinspektörer även med upprättande av rapporter på kontor.

Alternativ beteckning

svetsansvarig

svetskoordinator

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser