Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

hemelektroniktekniker

Description

Code

7421.3

Description

Hemelektroniktekniker använder elektrisk utrustning för att diagnostisera funktionsfel och testa funktionen hos hemelektronik såsom tv-apparater, video- och ljudsystem samt digitala kameror. De läser tillverkarnas anvisningar och utför nödvändiga reparationer eller byten.

Alternativ beteckning

servicetekniker, hemelektronik

TV-tekniker

hemelektronikreparatör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: