Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

hamnsamordnare

Description

Code

4323.11

Description

Hamnsamordnare leder trafikenheter vid hamnmyndigheter. De ser till att regler och föreskrifter efterlevs, till exempel vid anlöpning av fartyg, hantering och förvaring av last samt användning av hamnanläggningar. De sköter direkt polisverksamhet och städverksamhet vid hamnavdelningens territorium, gator, byggnader och vattenområden. Hamnsamordnare säkerställer även att intäktsrelaterade aktiviteter dokumenteras och redovisas till redovisningsavdelningen. De ger hamnmyndigheterna råd om taxor och revisioner av hamnavgifter och uppmanar rederibolag att använda hamnanläggningar. De bedriver direkt verksamhet i fråga om sammanställning av daglig och årlig fartygs- och laststatistik.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: