Skip to main content

Show filters

Hide filters

arbetsledare för städpersonal

Description

Code

5151.2

Description

Arbetsledare för städpersonal ansvarar för övervakning och samordning av daglig städning och lokalvård på hotell.

Alternativ beteckning

arbetsledare för städning

arbetsledaren för städpersonal

chef för städning

städkoordinator

våningsansvarig

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: