Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

chef, bygg och anläggning

Description

Code

1323.1

Description

Chefer (bygg och anläggning) ansvarar för planering och samordning av byggprojekten. De tillhandahåller sakkunskap under projekteringsetappen genom att bidra till en bättre uppskattning av kostnaderna och de funktionella konsekvenserna. De deltar i anbudsförfaranden för byggprojekt och hanterar underleverantörer för att genomföra de olika etapperna i byggprocessen från början till slut. De strävar efter att öka projektens värde både genom att förbättra effektiviteten och genom att skapa ett mervärde för kunderna.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser