Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

serviceingenjör, gruva

Description

Code

2144.1.12

Description

Serviceingenjörer (gruva) övervakar upphandling, installation, nedmontering och underhåll av mekanisk utrustning för gruvdrift, med hjälp av sina kunskaper om mekaniska specifikationer. De organiserar byte och reparation av mekanisk utrustning och komponenter.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: