Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

drifttekniker, hantering av fast avfall

Description

Code

3132.3

Description

Drifttekniker (hantering av fast avfall) hanterar och utför underhåll på utrustning för hantering och distribution av fast avfall samt analyserar prover för att övervaka förorening. De bistår vid insamling och bortskaffande av fast avfall, till exempel bygg- och rivningsavfall, och säkerställer att hanteringen överensstämmer med säkerhetsbestämmelserna. De säkrar tömning av containrar för hushållsavfall, korrekt identifiering av avfall för återvinning respektive för bortskaffande samt övervakar utrustning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: