Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

applikationsingenjör

Description

Code

2149.2

Description

Applikationsingenjörer arbetar med tekniska krav, ledning och projektering för utarbetande av olika tekniska tillämpningar, t.ex. system, nya produktdesigner eller processförbättringar. De ansvarar för genomförandet av en design- eller processförbättring, erbjuder tekniskt stöd för produkter, svarar på frågor om den tekniska funktionen och bistår försäljningsteamet.

Alternativ beteckning

ingenjör, tillämpningar

tillämpningsingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser