Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

laboratorietekniker, zoologi

Description

Code

3141.2.5

Description

Laboratorietekniker (zoologi) ger tekniskt stöd för forskning och testning av djurarter med hjälp av laboratorieutrustning. De bistår vid forskning som rör djur samt deras omgivningar och ekosystem. De samlar in och analyserar data, upprättar rapporter och upprätthåller lager av laboratoriemateriel.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: