Skip to main content

Show filters

Hide filters

flygtekniker, luftfartssäkerhet

Description

Code

3155.1

Description

Flygtekniker (luftfartssäkerhet) tillhandahåller tekniskt stöd för att garantera flygtrafikledningssystemens och navigationssystemens säkerhet. De planerar, upprätthåller, utför underhåll på, installerar och hanterar dessa system både på flygplatsen och ombord på flygplanet i enlighet med bestämmelserna.

Alternativ beteckning

tekniker, luftfartssäkerhet

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: