Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fysioterapeut

Description

Code

2264.2

Description

Fysioterapeuter är självständiga hälsovårdsspecialister som ansvarar för utveckling, bibehållande eller återställande av motoriska funktioner och rörelseförmåga under hela livet med hjälp av evidensbaserad praxis. De lindrar smärta och behandlar eller förebygger fysiska tillstånd med anknytning till skada, sjukdom eller annan funktionsnedsättning. De ger patienter och deras vårdare möjligheten att hantera tillståndet utanför kliniska sammanhang. De arbetar inom sitt verksamhetsområde och i enlighet med sina yrkesetiska regler. 

Alternativ beteckning

sjukgymnast

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser