Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

processövervakare, petroleumindustri

Description

Code

3134.4

Description

Processövervakare (petroleumindustri) sköter pumpar som upprätthåller smidig cirkulation av olja och oljederivat. De övervakar flödet i rörledningar på raffinaderier och testar utrustningen för att minimera störningar. De arbetar från högautomatiserade kontrollrum där de kommunicerar med andra arbetstagare för att samordna pumpfunktionerna. De utför mindre reparationer och underhåll samt rapporterar efter behov.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: