Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rumschef

Description

Code

1411.3

Description

Rumschefer ansvarar för ledning och samordning av ett team av anställda som arbetar på receptionen, med bokningar och på hushålls- och underhållsavdelningen.

Alternativ beteckning

rumsledare

rumsansvarig

huvudreceptionist

ansvarig för rum

chef för rum

rumchef

rumschefer

bokningsansvarig

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: