Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

produktionschef, metallindustri

Description

Code

1321.2.1.8

Description

Produktionschefer (metallindustri) organiserar och hanterar det löpande och långsiktiga projektarbetet på en metallfabrik för bearbetning av basmetaller till bearbetade metaller. De skapar och schemalägger produktionsplaner, rekryterar ny personal, verkställer säkerhets- och företagspolicyer och strävar efter kundnöjdhet genom att garantera produktens kvalitet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser