Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

sjukhusfysiker

Description

Code

2269.3

Description

Sjukhusfysiker ger råd i frågor som rör strålningsfysik i samband med medicinsk exponering. De ansvarar för dosimetri och optimering av strålskyddet för patienter och andra personer som utsätts för medicinsk exponering, inklusive tillämpning och användning av diagnostiska referensnivåer. Sjukhusfysiker är delaktiga i urvalet av medicinsk radiologisk utrustning, i kvalitetssäkringen inklusive acceptansprovning, i utarbetandet av tekniska specifikationer samt vid installation, utformning och övervakning av medicinska radiologiska anläggningar. De analyserar också incidenter som inbegriper oavsiktlig exponering och ansvarar för att utbilda läkare och annan personal i relevanta strålskyddsaspekter.

Scope note

Excludes physicists and medical physicists

Alternativ beteckning

medicinsk fysik specialist

medicinsk strålning fysik säkerhet specialist

MPE

specialist inom medicinsk fysik

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser