Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinkonstruktör, fartyg

Description

Code

3115.1.7

Description

Maskinkonstruktörer (fartyg) utför tekniska arbetsuppgifter för att hjälpa fartygsingenjörer vid projektering, utarbetande, tillverkning och provning samt installation och underhåll av olika typer av fartyg, från fritidsbåtar till örlogsfartyg och ubåtar. De genomför även experiment, samlar in och analyserar data samt rapporterar om sina resultat.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser