Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

gjuterichef

Description

Code

1219.5.2

Description

Gjuterichefer samordnar och genomför produktionsplaner på kort och medellång sikt samt samordnar utvecklingen, stödet och förbättringen av gjutningsprocesserna och arbetet med driftsäkerhet på underhållsavdelningar och tekniska avdelningar. De samarbetar även med pågående saneringsåtgärder.

Alternativ beteckning

produktionschef (gjuteri)

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: