Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kommunikationselektriker

Description

Code

7422.7

Description

Kommunikationselektriker installerar, testar, felsöker och utför underhåll på telekommunikationssystem. De reparerar eller byter defekta produkter och utrustning, upprätthåller en säker arbetsmiljö och säkrar en fullständig lagerförteckning. De tillhandahåller även användar- eller kundstöd.
 

Alternativ beteckning

telekommunikationsexpert

tekniker för telekommunikation

telekomtekniker

tekniker för telekom

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: