Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsingenjör, metallurgi

Description

Code

3117.3

Description

Kvalitetsingenjörer (metallurgi) tillhandahåller tekniskt stöd för forskning om och experiment med mineraler, metaller, legeringar, olja och gas. De bistår även vid förbättring av utvinningsmetoder.

Alternativ beteckning

metallurg

kvalitetstekniker, metallurgi

malmletare

planeringstekniker, metallurgi

produktionstekniker, gruv, metallurgi

laboratorieingenjör, metallurgi

serviceingenjör, metallurgi

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: