Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

aktuariekonsult

Description

Code

2120.1

Description

Aktuariekonsulter analyserar, förvaltar och ger vägledning om finansiella konsekvenser av risker. De kan arbeta inom olika områden som rör försäkringar, pensioner, investeringar, banktjänster, hälso- och sjukvård osv. De tillämpar tekniska och statistiska modeller och teorier för att ge strategisk, kommersiell och finansiell rådgivning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: