Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ungdomsinformatör

Description

Code

2635.3.27.1

Description

Ungdomsinformatörer tillhandahåller information, vägledning och rådgivning till ungdomar i en rad olika miljöer för att stärka unga människor och stödja deras välbefinnande och självständighet. Ungdomsinformatörer säkerställer att dessa tjänster är tillgängliga, har tillräckliga resurser och är välkomnande för unga människor och ordnar med aktiviteter som syftar till att nå ut till alla ungdomar, på ett sätt som är effektivt och lämpar sig för olika grupper och behov. Ungdomsinformatörer strävar efter att göra det möjligt för unga människor att göra egna välgrundade val och bli aktiva medborgare. De arbetar i nära samarbete med andra inrättningar.

Alternativ beteckning

karriärvägledare för ungdomar

ungdomscentralchef

fritidschef

ungdomsmoderator

ungdomsmentor

ungdomsrådgivare

informationsleverantör för ungdomar

ungdomsprojektkonsult

ungdomsagent

ungdomskarriärkonsult

ungdomskonsult

informations- och ungdomsrådgivare

ungdomens informationsexpert

informationskonsult för ungdomar

ungdomsinformation animatör

informationsuppdragsledare

fältinformationsarbetare

skolarbetare

ungdomsförmedlare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: