Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

djurvårdare

Description

Code

5164.1

Description

Djurvårdare tillhandahåller daglig vård av icke-produktionsdjur, vilket kan inbegripa utfodring, tillhandahållande av dricksvatten, rengöring, träning och stimulering, pälsvård, dressyr samt övervakning av hälsa och välbefinnande i enlighet med nationell lagstiftning.

Alternativ beteckning

vårdare av djur

djurvårdare på djurpark

hästtrim

djurskötare

djurhållare

arbetare på kennel

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser